Kolaborasi

Menjalinkan kolaborasi dengan industri :

  1. Menjalankan aktiviti projek melalui kerjasama - Menghasilkan bahan P&P dalam bentuk eBased dan non eBased
  2. Mendapatkan sumbangan kew./bukan kew. - Mendapat sumbangan kewangan, Program CSR (Corporate social responsibility).
  3. Mendapat Sangkutan Staf -  Mendedahkan kepada staf mendalami dan mempelajari teknologi terkini dan semasa.
  4. Menjalankan sangkutan pelajar – Membuka peluang kepada pelajar diberikan tempat bagi menjalankan sangkutan latihan industri.

Kongsi Artikel Ini

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter